• +90 242 316 89 86
 • info@world-treat.com

ATIK SU ARITMA

Atık Su Arıtma

Firmamız, endüstriyel ve evsel atıksuların arıtılması konusunda da fizibilite çalışmalarından arıtma ekipmanı temin ve anahtar teslimi tesis kurmaya kadar kapsamlı bir şekilde hizmet vermektedir.

Konusunda uzman mühendislerimiz,müşterilerimizin koşullarına uygun doğru teknik çözümler geliştirmekte ve bunların başarı ile uygulamasını yapmaktadırlar.

İhtiyaç ve talep durumuna göre paket ve betonarme tip atıksu arıtma tesisi uygulamalarımız mevcuttur.

Bu kapsamda;
 • Atıksu Arıtma Tesisinin Dizaynı,
 • Atıksu Arıtma Tesisinin Projelendirilmesi,
 • İnşaatı,
 • Ekipman İmali,
 • Montajı,
 • Otomasyonu,
 • İşletmeye alınması,
 • İşletmenin yetkili personelinin eğitilmesi firmamız tarafından yapılmaktadır.

Atıksu arıtma tesisleri gelen atık suyun kaynağına ve kirlilik içeriğine göre Evsel Atıksu Arıtma Tesisleri ve Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisleri olmak üzere iki gruba ayrılır.

Evsel Atıksu Arıtma Tesisleri

Şehirlerde, köylerde, otellerde, okullarda, hastanelerde vb. işletmelerde mutfak, lavabo, duş, banyo ve tuvaletlerden kaynaklanan atık sulara Evsel Nitelikli Atık Sular denir.

Evsel atıksu arıtma tesisleri işletmenin yada yerleşim biriminin kapasitesine göre paket yada betonarme olarak uygulaması yapılmaktadır.

Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisleri

İlaç, gıda, tekstil, kimya, kağıt, tarım ilaçları, akü. vb. endüstri kuruluşlarından kaynaklanan atıksular; işletmenin üretimi,içerdiği prosesler ve üretim aşamasında kullanılan ham maddelerin içeriğinden kaynaklı çok farklı karakteristik özelliklere sahiptir.

Bu nedenle Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesislerinde işletmenin özelliğine göre,her uygulamada kendine özgü kirlenme problemleri olan tesisler için özel çözümler üretilmektedir.

Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesislerinin tasarımının doğru yapılabilmesi için ;
 • İşletme proseslerinin incelenmesi,
 • Atıksu analizinin yapılması,
 • Atıksu debisinin tespit edilmesi gerekmektedir.
 • Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesislerinde uygulanan arıtma prosesleri arasında ;
  • Kimyasal pıhtılaştırma,
  • Kimyasal çöktürme,
  • Kimyasal oksidasyon,
  • Nötralizasyon,
  • Flotasyon,
  • Yağların ayrılması ve çökeltilmesi,
  • Aktif çamur ve çamur stabilazasyonu,
  • Anaerobik stabilizasyon,
  • Çamur susuzlaştırma,
  • Aktif karbon adsorpsiyonu,
  • MBR ( Membran Bio Reaktör ) gibi uygulamalar bulunmaktadır.

  Paket Tip Atıksu Arıtma

  50 - 1000 Eşdeğer nüfus aralığı için evsel veya organik esaslı endüstriyel atık suların arıtılmasında kullanılan, saç konstrüksiyon veya betonarme olarak inşa edilebilen Standart Paket Tip Atıksu Arıtma  üniteleridir.

  Paket tip atıksu arıtma tesislerimiz kullanım yerinin uygunluğuna göre yer üstüne yada toprak altına yerleştirilebilir.

  Arıtma tesislerimizin %98 oranında yüksek bir arıtma verimine sahip olup,çıkan arıtılmış su Çevre Kanunu Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliğinde belirtilen alıcı ortama deşarj standartlarını sağlamaktadır.

  Avantajları:
  • Yüksek verim,
  • Düşük enerji sarfiyatı,
  • Düşük alan ihtiyacı (yeterli alanın bulunmadığı uygulamalarda özel çözümler geliştirilebilmektedir.),
  • Kullanım kolaylığı,
  • Minumun işletme maliyeti,
  • Atıksu debisinin artması durumunda, mevcut sisteme ilave edilebilecek olan yeni modüler tanklar ile kolaylıkla atıksu arıtma tesisinin de kapasitesinin arttırılabilmesi
  • Estetik görünüm,
  • Atıksu arıtma tesisinden çıkan arıtılmış su talep ve/veya ihtiyaç doğrultusunda; yıkama, bahçe sulama, proses besi suyu vb. kullanım amaçları için tasarlanacak ileri arıtma yöntemleri ile geri kazandırılabilmektedir.

  Başlıca Uygulama Alanları;
  • Toplu konut alanları,
  • Okullar,
  • Oteller,
  • Tatil köyleri,
  • Hastaneler,
  • Askeri tesis ve kamplar,
  • Küçük ölçekli sanayi tesisleri ve fabrikalar.