• +90 242 316 89 86
 • info@world-treat.com

ULTRAFİLTRASYON (UF) ÜNİTELERİ

World Treat®ultrafiltrasyon üniteleri temelde bir filtreleme işlemidir. İşletim kolaylığı,yüksek verim ve giderim kalitesine göre maliyetlerinin uygun olması nedeniyle ultrafiltrasyon sistemlerinin son zamanlarda su arıtma alanında kullanımı yaygınlaşmıştır.

Ultrafiltrasyon modülleri, 0,01 mikron por çapına sahip membran yapısı ile kimyasal kullanımına gerek kalmadan bakteri, virüs ve diğer mikroorganizmalar için tam bir bariyer görevi gören sistemlerdir.Yani bu por çapından büyük tüm partikülleri geri çevirerek; 0,1 NTU ‘dan daha düşük bulanıklık değeri ve organik madde gideriminde mükemmel bir filtrasyon hassasiyeti gösterir.

UF teknolojisi düşük basınçla çalıştığından,geleneksel arıtma ve dezenfeksiyon kullanımına kıyasla daha avantajlıdır.

Ultrafiltrasyon (UF) Ünitesinin Avantajları:

 • Yüzeysel sularının mükemmel bir şekildle filtrasyon edilebilmesi,

 • Konvansiyonel biyolojik ve kimyasal arıtma çıkış sularının,ters ozmoz sistemlerine beslenebilmesine olanak sağlaması

 • Atıksu geri kazanım projelerinde kullanılabilmesi

 • Deniz suyu ozmoz sistemlerinin ön arıtımında tercih edilmesi

 • Kimyasal maddeye ihtiyaç olmaması

 • Çalışması esnasında herhangi bir atık meydana getirmemesi

 • Düşük enerji tüketimi sağlaması

 • Parçacık ve mikrobiyal ayrıştırma bakımından arıtılan suyun kalitesinin iyi olması

 • UF Ünitesinin az alan kaplaması

 • Basit otomasyon kullanılması

 • KULLANIM ALANLARI
 • DÖKÜMANLAR
 • Hassas Filtreleme gereken sularda

 • Reverse Osmosis öncesi ön arıtmalarda

 • Açık – Kapalı su devrelerinde

 • Endüstriyel Katı – Sıvı ayırma,saflaştırma süreçlerinde

 • Migroorganizmalardan arındırılmış su elde edilmesinde