• +90 242 316 89 86
 • info@world-treat.com

YAĞMUR SUYU ARITMA

Yağmur Suyu Nedir ?

Yağmur suyu başta çatılar olmak üzere otopark ve yollar gibi sert zeminler ya da bina/duvar çevresindeki drenaj borularından toplanabilen sulardır.

Ülkemizde kişi başına düşen su miktarı 1.1550 m³ / yıldır. Suyun bu denli önem arz ettiği günümüzde düşen yağmur sularının sadece %30’unun yer altı sularına katıldığı bilinmektedir. Faydalanılamayan yağmur suyu miktarının çok büyük olduğu gözlemlenebilmektedir. Yağmur suyunun toplanıp depolanması ve değerlendirilmesi hem çevre ve su kaynakları bakımından hem de ekonomik kazanım açısından fevkalade etkin bir yöntemdir. Günümüzde özellikle, önemli miktarlara ulaşan sulama suyu ihtiyacı için genellikle içilebilir şebeke sularının kullanılması, hem çevresel hem de ekonomik açıdan önemli bir kayıptır.

En temiz yağmur suyu çatıdan toplanır, bu yüzden suyun tek kademeli ve kaskatlı bir filtreden geçirilmesi kâfidir. Yol veya otoparktan toplanan yağmur suyunda toz, toprak, araçtan sızabilen yağ, lastiklerden kopan kauçuk vs. kirleticiler olabileceği için bunları da filtre edebilen çift kedemeli bir filtre tercih edilmelidir.

Yağmur Hasadının Avantajları
 • Tarımsal sulama, şebeke suyu kullanımları yağmur hasadı ile birlikte büyük ölçekte azaltılabilir.
 • Ücretsiz ve alternatif bir su kaynağıdır. Bölgenizin yağmur alma kapasitesine bağlı olmak üzere ve tesisatınızın uygun olması durumunda su kullanımınızda % 55’lere varan tasarruf sağlayabilirsiniz. Ekonomik getirisinin yanı sıra yağmur suyu kullanımı, çevreye duyarlılık açısından da gereklidir
 • Projenin büyüklüğüne bağlı olmakla birlikte yatırım ve işletme maliyeti genelde düşüktür.
 • Kurulumu ve işletilmesi kolaydır.
 • Mevcut su temin sistemi ile bütünleştirilebilir. Sisteme adaptasyon kolaydır.
 • Diğer su temin projeleri ile karşılaştırıldığında olumsuz çevresel etkileri daha azdır.
 • Mevcut su kaynaklarının korunmasına yardımcı olur. Acil durumlarda (deprem, ani susuzluk, vb.) durumlarda rahatlıkla kullanılabilir
 • Özellikle hava limanlarında, askeri bölgelerde, stadyumlarda, turistik tesislerde, üretim tesislerinde ve çatı alanı yeterince büyük olan binalarda yağmur sularının toplanarak, basit arıtma işlemlerinden geçirilip kullanıma sunulması, binalarda su korunumu için alınabilecek önemli bir önlemdir.

Toplanan Yağmur Suyu Nerelerde Kullanılabilir?
 • Çamaşır Makinesi;
 • WC Rezervuarı;
 • Bahçe Sulama;
 • Temizlik İşleri;
 • Araç Yıkama;
 • Üretim/Proses Suyu;
 • Ev İçi Genel Kullanım;